Parc de Les Eres

La reforma integral del Parc de les Eres s'ha finaltizat. Els esgronxadors nous queden dins d'una zona de seguretat que compleix amb tota la normativa de seguretat. La resta del parca s'ha acabat amb formigó imprés, nous bancs i una font clàssica. L'aspecte del parc és realment una altra cosa.