Sentència favorable a l'Ajuntament

L'Ajuntament de Xeresa guanya el recurs presentat per SAPMA. Dels 4,285€ que reclamava la protectora, l'Ajuntament només n'haurà de pagar 50€.

La Societat protectora d'Animals de la Safor va interposar un recurs contra diversos Ajuntaments de la comarca reclamant el pagament de la manutenció d'uns gossos a més del que cobrava de la Mancomunitat.

La protectora es feia càrrec dels gossos abandonats mercè al conveni amb la Mancomunitat de Municipis de la Safor. La sorpresa aparegué a l'any 2008 quan alguns ajuntaments es van trobar amb unes factures de SPAMA reclamant uns pagaments desorbitats.

Segons va explicar posteriorment la protectora, els serveis prestats pels gossos amb xip identificatiu no entraven en els conveni de l'ens comarcal i els Ajuntaments havien d'obrir un procediment sancionador contra els propietaris per requerir-los el pagament, cosa que evidentment no havien fet donat que confiaven en els servici de la protectora.

Així, SPAMA va passar a girar factures als Ajuntaments amb les quals no tenia cap relació contractual sense ni tan sols avisar prèviament.

 

El jutjat número 6 del contenciós ha dictaminat que no hi ha cap clàusula en el conveni entre la Mancomunitat de Municipis i SPAMA que obligue l'Ajuntament a pagar la quantitat reclamada.

De tots els servicis reclamats, l'Ajuntament de Xeresa només reconeixia el deute de 50€ per un servei d'urgència. Finalment el jutge ha estimat que, efectivament, este concepte és l'únic que s'ha de pagar.

 La notícia va córrer per molts Ajuntaments de la comarca, donat que SPAMA va reclamar per la via judicial altres Ajuntaments.

 SPMA ha tingut una actitud molt crítica publicant en diversos mitjans de la comarca els imports que “devien” els Ajuntaments i criticant el canvi d'empresa per part de la Mancomunitat. Des de l'alcaldia de Xeresa esperem que esta sentència ajude a reflexionar sobre l'actitud tant hostil contra el Ajuntament.