L’ALCALDE REUNEIX ELS VEĪNS PER PARLAR DE LES OBRES DE L’AUTOVIA.

El passat divendres va tindre lloc una reunió on l’alcalde va explicar les reclamacions fetes per millorar els accessos des de Xeresa a la futura A38.

L’alcalde de Xeresa va realitzar una assemblea informativa sobre les obres de la futura Autovia A38, al seu pas per Xeresa. En la reunió, Tomàs Ferrandis, va exposar les gestions fetes per l’alcaldia per aconseguir una millora en els accessos al municipi que contemplava l’avant–projecte del tram Favara-Xeresa, actualment revisant-se. Per altra banda, també va exposar les propostes de solucions provisionals en el tram en obres Xeresa-Gandia, l’ajuda prestada als particulars afectats per les expropiacions i va aprofitar per agrair la participació dels veïns que durant estes setmanes s’havien interessat pel tema aportant-li idees i queixes, animant-los a seguir fent-ho.

La conversió de la N332 des de Sollana fins a Pilar de la Foradada en la futura autovia A38 es realitzarà en 21 trams. Es dóna la circumstància al seu pas pel terme municipal de Xeresa conflueixen dos trams, és a dir, dos projectes d’obra distints. Un, actualment en obres que és el tram Xeresa-Gandia i que contempla l’eliminació dels accessos a la N332, donat que les autovies hi ha una distància mínima de 1,5 Km entre entrades i eixides. L’altre tram, Favara-Xeresa, encara en fase de revisió, i que contempla el nou accés a la futura autovia des del municipi.
L’alcalde va recordar que l’Ajuntament va presentar al•legacions a l’avant-projecte del tram nord ( Xeresa-Favara ) ja que només contemplava l’accés al poble a través d’un pont inundable i va informar que actualment els tècnics de la demarcació estan revisant el projecte i que en l’esborrany d’avant-projecte ja es contempla un segon accés d’entrada i eixida al municipi. Per tant tot indica que les gestions de l’Ajuntament tindran el seu resultat positiu.

Les obres del tram Xeresa-Gandia es van reprendre de forma inesperada este mes d’agost, després d’un llarg període d’inactivitat com a conseqüència de la fallida de l’empresa Midascon fet que ha agreujat més les incomoditats dels usuaris i sobretot dels veïns de Xeresa.
L’eliminació des de fa unes setmanes de l’accés des del municipi en direcció sud ja va provocar la queixa de la primera autoritat municipal davant la direcció de l’obra i la Delegació de Govern.
Esta setmana passada l’alcalde es va entrevistar amb els redactors del projecte del Tram Favara-Xeresa de l’Area de Planificació, Obres i Projectes de la Demarcació de Carreteres i amb el subdelegat del govern Luis Felipe per vore evolució de l’avantprojecte del tram nord i al mateix temps proposar una solucions temporals com la instal•lació d’una glorita provisional a l’exia del peatge de l’AP7 per evitar el desplaçament que durant l’obra han de fer els xeresans fins a Xeraco, cap al nord per incorporar-se a la N332 en direcció sud.
Al mateix temps des de l’alcaldia s’ha demanat a l’Area de Conservació de Carreteres la millora de la senyalització i neteja d’algunes cunetes de canyes que dificulten la visibilitat en els accessos provisionals.
Per altra banda la direcció de l’obra ha acceptat la petició de l’Ajuntament de canviar el Pla de Treball i avançar l’obra en el tram d’accés a la carretera en direcció sud.
A l’assemblea, els veïns van exposar les queixes i suggerències que en gran mesura coincidien amb les exposades per l’alcaldia en temes que afecten tant a accessos i senyalització de desviaments provisionals com les solucions definitives que hauria de contemplar el tram Xeresa-Favara, l’alcalde va animar els veïns a participar.