El Ministeri compra 30 fanecades de marjal de Xeresa

Les gestions per l’Ajuntament de Xeresa permetran la regeneració de l’entorn de la muntanyeta de la Creueta.

Fins un total de 17 veïns de Xeresa propietaris de parcel·les rústiques de Xeresa de sòl protegit de la marjal de Xeresa han signat la venda d’estes a la Fundación Biodiversidad finançada pel Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Marí.

La gestió iniciada fa un any des de l’alcaldia per millorar l’entorn de la Muntanyeta de la Creueta ha donat el seu resultat. El projecte que serà definit en els propers mesos serà supervistat pel CEHUM ( Centro Español de Humedales ) depenent de la Fundación contempla la creació d’un corredor verd que enllaçarà amb l’existent en la marjal de Gandia que vé des de l’Aula Natura, la neteja de sèquies i el dragat d’algunes àrees per tal de regenerar la zona. Les previsions són que en els propers mesos estiga el projecte redactat i a l’estiu la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s’inicie les obres.

Des de l’inici de les conversacions, l’alcalde Tomàs Ferrandis, va defensar que l’actuació havia de servir,a més, per millorar el drenatge de la zona. L’objectiu de l’ajuntament de Xeresa és que la defensa i recuperació de la marjal siga compatible amb l’agricultura i evite que la marjal continue degradant-se i passe a

La compra de parcel·les ha suposat una inversió per part del Ministeri de 115.000 €.