XERESA REDACTARÀ UN PLA ESPECIAL PER A LA MARJAL.

Deprés d’informar als propietaris i realitzar gestions amb Conselleria de Medi Ambient, l’Ajuntament ha signat un Conveni amb la Universitat Politècnica per la redacció de l’instrument d’ordenació de la marjal.

Pla Especial
Al plenari ordinari de juliol es va aprovar un conveni entre la Universitat Politècnica de València i l’Ajuntament de Xeresa per a la redacció de l’ instrument d’ordenació de l’ marjal.
L’alcalde Tomàs Ferrandis va aclarir al plenari que el catàleg de zones humides aprovat l’any 2003, estableix que a l’àrea de la marjal només estan permesos de forma cautelar, els usos existents mentre no es redacte un instrument d’ordenació que regule els usos. En conseqüència qualsevol canvi de cultiu en una parcel•la, independentment de que fora compatible amb la protecció, no està permesa hui en dia.

Amb este instrument, l’Ajuntament pretén millorar esta situació que des del punt de vista dels interessos lògics dels propietaris és la pitjor de totes. Però també des del punt de vista de la protecció mediambiental la situació és roïn; el catàleg sense més, ha suposat imposar una restricció cautelar de forma indefinida i sense treballar per buscar la compatibilitat possible entre economia i ecologia, ni tan sols la possiblitat de canviar cap a usos més respectuosos amb l’entorn. Esta forma de fer la feina a mitges només ha creat un rebuig social innecessari.
Dos objectius del Pla Especial
Amb la regulació del usos es pretén assegurar el màxim possible d’usos dins de la legalitat per a les parcel•les, el que significa assegurar un valor mínim per als propietaris i a més, acabar amb la situació d’incerteses legals i temors en que es troben els propietaris i el mateix Ajuntament.

Doble proposta: Pla especial i Paratge Natural Municipal
El regidor d’agricultura i medi-ambient, Tomàs Daviu i l’alcalde explicaren i exposaren als propietaris de la marjal en diverses reunions la doble proposta de millora per a la marjal: pla especial i Paratge Municipal Natural. Les propostes va tindre bona acollida, cosa que ha facilitat les gestions posteriors amb la Conselleria per establir les línies generals del que hauria de ser el Pla Especial.
El resultat de la votació va ser de 6 vots a favor del Bloc, 3 a favor del PP, 1 a favor del PSOE i l’abstenció del regidor de VIPX.