Arcada del Fossar ( S. XVI-XIX )

Restauració de l'arcada del Fossar, el cementeri de Xeresa usat des del s. XVI fins el XIX. Progressivament, el patrimoni cultural anirà treient-se a la llum. Estudiant-se, documentant-se i exposant-se.