Maig musical 2008.

El maig musical del 2008 ha sigut un éxit. Cal remarcar que la totalitat del cost ha sigut subvencionada per la Conselleria de Presidència.