EMPUJU 2022

L'11 DE JULIOL INICIÀ  EL SEU CONTRACTE UN TREBALLADOR COM A MONITOR D'ACTIVITATS ESPORTIVES AMB UNA DURACIÓ D'UN ANY A TRAVÉS DEL PROGRAMA DE FOMENT D'OCUPACIÓ EMPUJU PER A PERSONES ATURADES MENORS DE 30 ANYS