ordenança abocaments

Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora d'abocaments a la xarxa municipal de clavegueram