ANUNCI JUTGE DE PAU SUBSTITUT

Obertura del termini de presentació d'instàncies per a l'elecció de jutge de pau substitut