CORREU ORDINARI PER AL PAGAMENT D'IMPOSTOS

Els contribuents que no tenen els impostos domiciliats i encara no ha pagat els següents:
Gual
Fem
Vehicles
En uns dies rebrà al seu domicili la carta de pagament de Diputació amb el termini de pagament en període voluntari fins a l'1 de juliol.