Ban d'alcaldia. Pagamen de tributs.

BAN D’ALCALDIA

La recaptació dels tributs a l'Ajuntament de Xeresa, igual com a la resta de pobles de menys de 5.000 habitants, la tenim delegada en Diputació.
Davant la situació que estem sofrint a causa de la Covid-19, la Diputació ha pres la mesura d'ajornar el pagament de tributs fins a l'1 de juliol fent ús de la seua competència.
És a dir els tributs:
-guals ("vados").
-impost de circulació de vehicles (IVTM).
-fems ("basures").
Hi ha de termini per pagar en període voluntari fins a l'1 de juliol.
Qui tinga els rebuts domiciliats al banc ja li ho cobraran en eixa data.
Qui no tinga els rebuts domiciliats, pot ser que li hagen enviat la carta de pagament de Diputació, emesa abans de declarar-se l'Estat d'Alarma. Sols ha de cridar al telèfon de l'Ajuntament 962895378 extensió 5 per informar-se i sol·licitar que se li envie la nova carta de pagament.

Descarrega ací el Ban.