plaça administratiu

Ja està publicat l'anunci sobre la rectificació puntual de la llista d'admesos i exclosos. podrà consultar-se en la Seu electrònica