plaça administratiu

Advertida una errada a l'anunci del BOE sobre el plaç de presentació d'instàncies en la convocatòria per a proveir una plaça d'administratiu. On diu :el plaç de presentació serà de vint dies naturals

                        Cal dir : el plaç de presentació serà de 20 dies hàbils