plaça administratiu

ha eixit publicada al BOE nº 80 del 03/04/2019 la convocatòria per a la provisió d'una plaça d'administratiu