Xeresa obté de Conselleria 6486€ per a la redacció del Pla Local de Prevenció d'Incendis Forestals.

Les concessions d'ajudes per part de la Direcció General d'Incendis Forestals, Délia Álvarez, depenent de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, permetrà a l'Ajuntament de Xeresa la contractació d'un Pla de Prevenció d'Incendis Forestals (PLPIF).
El pla contempla una cartografia amb detall de les infraestructures, les diferents àrees forestals, les zones prioritàries. També el plànols de la xarxa viària, hídrica o de tallafocs així com l'inventari de mitjans propis i d'altri necessaris per a actuar en cas d'incendis forestals.
El PLPIF, a més contempla, un detall d'inversions a realitzar en els 5 anys posteriors a la seua aprovació.