Borsa encarregat manteniment

Ja poden consultar la llista definitiva i la data d'examen per a la borsa d'encarregat de manteniment.

Més informació al tauló d'anuncis i al portal de trasparència