TRĀMIT DE CONSULTA PÚBLICA

Obert el tràmit de consulta pública del projecte d'Ordenança municipal reguladora de la Convivència Ciutadana i Protecció de l'espai urbà del municipi de Xeresa.