ANUNCI ACTES SELECCIÓ PROGRAMES EMCUJU i EMPUJU 2018

A l'apartat d'AODL d'aquesta web, tauler d'anuncis físic i virtual, i al portal de transparència, s'han publicat les actes de selecció dels programes EMCUJU 2018 i EMPUJU 2018.

Recordem que aquests programes estan dirigits a joves menors de 30 anys qualificats (EMCUJU) i no qualificats (EMPUJU).

Per al cas del EMCUJU, es sol·licitaren 1 monitor deportiu (CFGS d'Activitats físico esportives) i 1 tècnic d'educació infantil (CFGS de Tècnic d'Educació Infantil)

Perl al cas del EMPUJU, es sol·licitaren 2 peons de manteniment.

Em ambdòs programes, els contractes tindran una duració d'un any.