Anunci bases La Dipu et Beca 2018

A l'apartat AODL d'aquesta web, tauler d'anuncis físic i virtual i al portal de transparència, podeu trobar l'anunci de les bases i model d'instància per al programa La Dipu et Beca 2018.

El termini per presentar instàncies finalitza el proper 22 de juny 2018.

Per a més informació, al departament de l'AODL de l'Ajuntament.