LLISTAT DE CANDIDATS PROGRAMES FOMENT OCUPACIÓ PLA D'OCÚPACIÓ CONJUNT 2017 i 2018

A l'apartat de l'AODL d'aquesta web, i al portal de transparència de la corporació, s'han publicat els llistats del candidats remesos pel Servef per ocupar 2 llocs de treball de peó manteniment (1 per part del programa Pla d'Ocupació Conjunt 2017 i un altre per part del programa Pla d'Ocupació Conjunt 2018).