ANUNCI BASES BECA MODALITAT POST DE LA DIPUTACIÓ DE VALÈNCIA PER A L'AJUNTAMENT DE XERESA

S'informa que han segut publicades al Tauler d'anuncis físic, Tauler d'anuncis virtual, Portal de transparència i a l'apartat AEDL d'aquesta web, les bases per a la concessió d'una beca modalitat post de la Diputació de València per a l'Ajuntament de Xeresa.

El termini per a presentar instàncies es del 09/02/2018 fins al 22/02/2018.

Més informació al departament d'AEDL d'aquest Ajuntament.