XERESA REDUEIX EL DEUTE I DUPLICARĀ LA INVERSIĶ EN MANTENIMENT i SERVEIS.

Anabel Peiró: “hem aconseguit l’objectiu del deute i continuem augmentant en inversions i servicis”


Més inversions i serveis

La tinent alcalde, Anabel Peiró, va exposar i defensar al plenari d’ahir de Xeresa la proposta de pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2018. Segons va explicar la regidora, el pressupost inclou diferents millores respecte a anys anteriors.

Per una banda, en el capítol d’infraestructures s’ha passat dels 75.200 € de l’any 2016 als 148.500€ previstos per al 2018 un augment de quasi el doble en només dos anys.

Esta xifra afectarà al poliesportiu en 28.000€ ( 8000€ més que l’any anterior ); al centres educatius en 35.000€, el doble que l’any anterior; parcs i espais públics passa de 20.000 a 25.000 i a més, la partida de inversions generals també augmenta passant dels 29.000 del 2016 als 58.000.

Nova borsa d’operaris i més serveis socials

Per altra banda, es preveu la creació d’una nova borsa d’operaris de manteniment que es posarà en marxa durant el 2018. Donada la prohibició del Ministeri d’Hisenda d’augmentar les plantilles municipals, esta és la solució legal per reforçar els serveis municipals amb la durada màxima permesa de sis mesos .

L’àrea de serveis socials també s’ha reforçat, potenciant-la per atendre necessitats de persones en situacions de vulnerabilitat social. S’han duplicant l’import d’algunes partides de despesa social i també per a activitats de solidaritat.

 

Reducció per davall del 75% del deute.

Al plenari i la comissió d’Hisenda prèvia, la regidora Anabel Peiró, va informar del deute de l’Ajuntament i que s’ha reduït en el darrer any del 76% al 65%. El fet de rebassar la xifra del 75% de deute marcada per la legislació, suposa que, legalment, l’Ajuntament recupera autonomia financera sense prèvia autorització de cap autoritat competent en tutela financera.

Anabel Peiró, va recordar que “reduir el deute per baix del 75% era un compromís assumit en les darreres eleccions i que ja hem aconseguit”.

El pressupost ascendeix a un import total d’ ingressos de 1.892.405 € i un import de despeses de 1.766.741 €, amb una diferència que es destina a la cancel·lació de deute per tant, continua mantenint com a objectiu la reducció del deute. El projecte de pressupost compleix l’ objectiu d’ estabilitat pressupostària i evidentment el límit de deute.