LLISTAT INICIAL PEONS AGRÍCOLES 2017

S'ha penjat al tauler d'anuncis físic, tauler anunis virtual, apartat AEDl d'aquesta web i al portal de transparència, la llista inicial remesa pel Servef amb els candidats per ocupar els llocs de peó agrícola per aquest estiu 2017.

Si algú considera que ha d'estar inclòs i no ho està, que pase pel despatx d'AEDL i es comprovarà si complix amb els requisits per a ser candidat. El termini per a fer aquestes al·legacions finalitza el 20/06/2017.