Ordenances

Per a consultar les ordenances municipals cal entrar al portal de transparència dins de la carpeta de "rellevància jurídica"