Borsa escoleta

Al tauler d'anuncis i al portal de transparència es poden consultar els resultats de la valoració de mèrits per a la borsa de l'Escoleta i la data per a l'entrevista personal