XERESA CANCEL·LA PRÉSTECS HISTÒRICS i REDUEIX ELS INTERESSOS A PAGAR

Xeresa aprova una cadència de 3 anys en el préstec de proveïdors per cancel·lar préstecs històrics amb interessos més alts fets als 1999, 2005, 2006 i 2007 per a 20 anys.

Al 2012 el Ministeri d’Hisenda va imposar un préstec als Ajuntaments per transformar el deute comercial en deute financer, el conegut com a préstec de proveïdors. Una decisió molt criticada al món del municipalisme. En els cas de Xeresa va ser molt sagnant donat que l’Ajuntament tenia pactats plans de pagaments d’inversions com la gespa artificial del poliesportiu o propi de sentències judicials de l’etapa anterior  ( poliesportiu, polígon Pelleria ), tot estos imports fraccionats se sumaven en un nou i únic  préstec amb condicions i entitat financera imposada des de Madrid.

Les dificultats per a fer front al pagament d’este préstec per a molts Ajuntaments, han forçat al Ministeri a treure una resolució el passat 29 de març per poder canviar les condicions financeres del préstec de proveïdors.

L’Ajuntament de Xeresa, després de estudiar els préstecs acumulats, ha previst ajornar el pagament d’este préstec durant 3 anys per a destinar el capital estalviat a l’amortització d’altres préstecs històrics que ve arrossegant de l’etapa anterior.

Dilluns passat el ministeri va publicar la relació de municipis que podien acollir-se a les millores per al pagament del préstec a proveïdors incloent a Xeresa.

El govern municipal va reiterar al plenari el seu compromís de continuar reduir l’endeutament i deixant-lo en breu per baix del 75%.  Es tracta de deixar de pagar un préstec i destinar més recursos a amortitzar altres històrics. 

Decisió intel·ligent.

La Regidora d’Hisenda, Anabel Peiró, va comentar que segons el serveis jurídic consultat esta decisió és la més intel·ligent donat que el préstec de proveïdors sempre pot estar sotmès a noves ordres ministerials per donar facilitats mentre que els altres no. I va reiterar el compromís de reducció del deute.

Estalvi en interessos.

A més, amb la cancel·lació d’estos préstec vells, l’Ajuntament estalviarà més interessos que si continuara pagant la quota normal de tots els que paga actualment. Donat que el préstec de proveïdors té un interés molt més baix que els anteriors que es cancel·laran.