BEQUES COL·LABORACIÓ PER A LA DELEGACIÓ D'ASSESSORAMENT MUNICIPAL DE LA DIPUTACIÓ DE VALČNCIA

Aprovades per la Junta de Govern de la Diputació de València la convocatòria i les bases de les beques de col·laboració per a la Delegació d'assessorament Municipal, Assistència, Defensa en Judici i Plans d'Ocupació:

.- dues per a Llicenciats en Arquitectura, Grau en arquitectura o Grau en Fonaments de l'Arquitectura

.- dues per Llicenciats o Grau en Dret

.- una per a Enginyer Tècnic d'Informàtica de Sistemes, o Enginyer Tècnic en Informàtica de Gestió o Grau en Enginyeria Informàtica

.- una per a Llicenciat o Grau en Ciències del Treball.

 

** Termini presentació instàncies 20 dies naturals desde publicació en el BOP.

** Mes informació en www.dival.es