Diputació subvenciona amb 60.500€ el Parc de La Servana

El parc comptarà amb una pista de BMX i una àrea de picnic en un futur.
 
La parcel·la on es troba la Casa de la Servana de Xeresa és una parcel·la de 4.756 m2 zona verda i dotacional encara que només sobre paper.  
En breu s’iniciaran les obres d’acondicionament i ajardinament i  el solar que envolta la parcel·la de la Casa de la Servana tindrà un aspecte completament diferent.
L’Ajuntament de Xeresa ha aconseguit un conveni singular de la Diputació de València i podrà enjardinar i condicionar-la amb una pista de BMX i en una fase posterior habilitar-la com azona de descans i picnic.
 
El projecte compta amb les autoritzacions preceptives donat que afecta parcialment a una àrea de restes arqueològiques i compleix amb la normativa urbanística valenciana com és l’obligació d’enjardinar més del 50% i també  Llei de mobilitat de la CV.
 
L’alcaldia descarta l’adjudicació directa.
L’import del Pressupost d’Execució Material es queda lleugerament per baix dels 50.000€ i, per tant, l’alcaldia podria, legalment, fer una adjudicació directa ( contracte menor ). No obstant, s'ha optat per un procediment negociat on han competit les empreses que millor puntuació obtingueren en la recent adjudicació de les obres del Fons d’Inversions Sostenibles.