Millores en seguretat vial i mobilitat de vianants

L'Ajuntament de Xeresa ha posat en marxa un pla municipal de seguretat per al vianant i trànsit rodat. Els objectius de les actuacions posades en marxa són per una banda, augmentar la seguretat vial dins del casc urbà i facilitar la mobilitat amb més seguretat per als vianants.
El pla dirigit per la Regidoria de Serveis de Xeresa se centra en dos línies bàsiques.
Una primera línia que implica evitar situacions de risc i accidents en els encreuaments més perillosos i contempla tres accions. El reforç de la senyalització horitzontal per evitar l'aparcament en cruïlles que dificulten la visibilitat, pintat de línies longitudinals per ressaltar els STOP i la instal·lació d'espills per facilitar la visió.
La segona línia d'actuació afecta més directament als vianants i contempla accions com el repintat de passos de vianants, la creació de nous, l'adaptació d'algunes voreres per a persones amb mobilitat reduïda, la substitució de totes les boques d'incendi superficials per boques soterrades per evitar que els vianants amb carros hagen de baixar a la calçada i el canvi d'ubicació d'algunes senyals verticals.
L'objectiu final d'aquestes actuacions que se sumen a les anteriors fases del Pla d'Accessibilitat Municipal és assegurar la mobilitat total per a qualsevol persona amb la major seguretat possible.