Conselleria dóna la raó a un centenar de propietaris de Xeresa que al·legaren al PATFOR.

L’Ajuntament va assessorar els propietaris per reclamar que se solucionaren els errors que incloïen parcel·les agrícoles com a forestals.

L’aprovació del Pla d’Acció Territorial Forestal de la Generalitat Valenciana al maig del 2013 per l’executiu de Alberto Fabra es va fer amb excessiva celeritat. Així, entre els múltiples errors que hi contenia el PATFOR, la cartografia definia com a forestal zones de marjal de Xeresa que havien estat destinades al conreu o fins i tot alguna zona urbana. Es tractava, doncs, de terrenys que no s’adien a la definició de sòl forestal de la Ley de Motes autonòmica.

Des de l’Ajuntament de Xeresa, es va estudiar a fons la problemàtica que afectava a un centenar de xicotets propietaris de parcel·les agrícoles i par part  de l’alcaldia, es convocaren reunions informatives. Així, durant el període d’exposició pública a l’estiu del 2013, tant l’Ajuntament com els propietaris van presentar al·legacions. L’alcaldia va al·legar pel conjunt de sols afectats per aquests errors i cada propietari per la seua parcel·la. Aproximadament unes 30 hectàrees i un total de 259 parcel·les cadastrals.

Ha fet falta l’impuls del nou govern autonòmic per a que els llauradors de Xeresa obtinguen la una resposta de l’administració. En les darreres setmanes molts dels propietaris estan rebent una notificació  de la Generalitat informant-los que la seua al·legació ha sigut acceptada i la Conselleria els dóna la raó. Així les parcel·les agrícoles que per error van ser catalogades inicialment com a forestal estratègic passen a no forestal.

Este dijous, el Regidor d’Agricultura, Tomàs Daviu, i l’alcade de Xeresa, es reuniran amb els propietaris per explicar i  aclarir els dubtes que hi puguen haver sobre unes al·legacions que presentaren fa tres anys.