AJUDA PER DANYS DE PLUTJA

L’ajuntament va ha ver de fer reparacions urgents per davant la campanya citrícola que serna parcialment sufragades per esta ajuda.

L’ajuntament de Xeresa obté una ajuda de la Delegació de Govern de la Comunitat Valenciana de 5.080 € per a sufragar part de les despeses de l’Ajuntament de Xeresa en reparacions urgents fetes en camins i altres infraestructures afectades per les fortes pluges del passat mes de setembre de 2015.

L’Ajuntament va sol·licitar en el seu moment l’ajuda econòmica a la Delegació de Govern.