LA CONCESSIONĀRIA de l’AIGUA ES COMPROMET EN UNA MILLORA DEL SERVEI

L’Ajuntament usa l’enquesta feta a tots els veïns del poble per exigir canvis en el  servici.

 L’Ajuntament de Xeresa va realitzar a final del 2014 una enquesta sobre els servici de l’aigua potable i clavegueram del municipi.  En l’enquesta que es va fer a tots els usuaris del casc urbà, així, de forma participativa, es valora el servici que dóna l’empresa concessionària i es treuen conclusions més detallades sobre les deficiències que presente la xarxa.

L’enquesta es dividia en quatre blocs. En el primer, s’intenta saber si els usuaris coneixen bé els servicis que presta l’empresa i valorar l’atenció personal que dóna. En un segon bloc les preguntes van encaminades a valorar les solucions des d’un punt de vista tècnic que ha donat l’empresa a les diferents incidències. Ací, l’Ajuntament pretén amb preguntes molt concretes fer un anàlisi exhaustiu sobre la falta de pressió de l’aigua potable que alguns veïns pateixen en determinades èpoques de l’any. El tercer bloc de preguntes té a veure amb la facturació, preus, cobrament i la informació que dóna l’empresa als usuaris. I en un quart bloc es demanava als ciutadans l’opinió sobre la privatització d’este i altres servicis públics.

Una vegada processades¡ les respostes es va elaborar un document de conclusions. De forma dialogant, l’empresa ha anat proposant solucions a les diferents reclamacions de l’Ajuntament basades en l’enquesta.

Els aspectes que afecten al primer i tercer bloc, les demandes dels usuaris estan relacionades amb la informació de forma general. Des de l’alcaldia s’ha demanat  un canvi immediat i l’empresa ja s’ha compromés a  solucionar-ho en la propera facturació del mes de juny.

El problema més complexe és el referent al segon bloc de preguntes. Quan tractem el problema de la falta de pressió que pateixen alguns domicilis. Una solució definitiva  seria hui inviable urbanísticament i econòmicament, ja que consistiria en la construcció de tot un ramal independent per a l’àrea industrial. Per part de l’empresa s’han plantejat una interconnexió de ramals que podria ajudar a millorar-lo i que esta setmana vinent es concretarà en un projecte tècnic.

No obstant el gran handicap del servici privatitzat prové de la decisió posterior a la priivatització. L’exigència de cobrar de  forma anticipada 455.700€ previstos  per a inversions de millora durant 25 anys, desvirtuant les condicions del concurs, i que obliga a l’Ajuntament a fer front a cada millora de la xarxa d’aigua potable.