XERESA RECLAMA A LA CONSELLERIA EL MANTENIMENT DE LA ZONA DE MARJAL

L’Alcalde de Xeresa demana una reunió urgent amb la Direcció General de Gestió del Medi Natural per abordar els problemes de l’àrea recreativa de la marjal de Xeresa i Gandia.

Una vegada la Confederació Hidrogràfica del Xuquer va realitzar les inversions de la ruta de la Marjal entre l’Aula Natura de Gandia i la Creueta de Xeresa, van començar els problemes sobre la responsabilitat del manteniment.

La Confederació –organisme del Ministeri- va cedir l’obra a la Conselleria qui va rebutjar la recepció en un primer moment.

De forma més o menys regular, l’empresa pública de la Generalitat, VAERSA, ha estat fent periòdicament feines de neteja, centrades en el desbrossament. Ara bé, els retalls pressupostaris en 2015 s’han notat molt. L’abandonament per part de Conselleria i Confederació ha fet que l’Ajuntament mitjançant plans ocupacionals ( com l'EZOAI ) o recursos propis haja assumit la responsabilitat de la neteja en massa ocasions.

Este fet ja ha sigut exposat davant Conselleria com una qüestió més a resoldre entre d’altres que afecten a l’àrea de la marjal i que la lentitud o inactivitat de Conselleria impedeix avançar ( Normes de Gestió de la Xarxa Natura 2000 o la Llei de pesca ).

Però el recent robatori produït a la zona ha sigut la gota que ha comat el vas. La denuncia ha hagut de firmar-la l’alcalde de la localitat, la valoració, els tècnics municipals. Els únics que s¡han personat per revisar la destrossa han estat el personals de l’Ajuntament , policia local i Guàrda Civil.

L’alcalde de Xeresa, Tomàs Ferrandis, va demanar una reunió urgent amb la Direcció General de Gestió del Medi Natural per abordar dos qüestions: per una banda, les actuacions urgents com són la reposició de les tanques i un desbrossament immediat.

Per altra banda, un compromís de manteniment anual per part de Conselleria. O bé amb mitjans propis o amb un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament.