L’Ajuntament de Xeresa última les gestions per al gas natural.

L’alcaldia de Xeresa considera el gas un objectiu per revitalitzar el polígon industrial.

L’últim entrebanc a superar per dur la xarxa de distribució del gas natural a Xeresa a partir del gasoducte que connectarà Cullera-Gandia, és la via fèrria del FFCC Gandia-València.

A banda del pas inferior per la via, que es realitzarà mitjançant una inca, el projecte contempla un tram superior als 400 metres que transcorre pel camí dels Ullals paral·lelament a la via del tren.  Aquest és un camí rural propietat de l’Ajuntament però afectat per la insfraestructura ferroviària. Per eixe motiu, l’alcaldia, ja ha fet les gestions necessàries per a que ADIF ( Administración de Infraestructuras Ferroviarias ) que es l’entitat estatal que gestiona les infraestructures ferroviàries, autoritze un  projecte que discorrerà en gran part per camins rurals. De fet, el traçat va ser acordat entre l’Ajuntament i l’empresa concessionària per evitar la  destrossa de parcel·les rurals i posterior afecció.

Des de l’alcaldia de Xeresa es preveu que si  ADIF contesta en breu i de forma positiva a la demanda de l’Ajuntament, el gas ciutat siga una realitat en una primera fase a l’àrea industrial de Xeresa al 2016.

Àrea industrial. Primera fase.

La primera gestió de l’alcaldia va ser preguntar els empresaris de la localitat per valorar l’interès d’estos com a potencials grans clients i així poder traslladar la demanda a la concessionària Gas Natural.  La pràctica totalitat dels industrials van acollir la iniciativa com a bona.

Ajuntament i Gas Natural han tingut diverses reunions per aconseguir dur en un primer pas el servici a l’àrea industrial del municipi tant el polígon públic continu al cas urbà com també al polígon privat de la Pelleria.

Dotar als solars i naus del subministrament de gas és un objectiu de l’alcaldia per a facilitar la instal·lació d’empreses noves al municipi.

Després de diverses reunions de treball amb l’empresa instal·ladora, es van decidir les gestions a fer per superar el problema de la línia de tren tant el pas per davall d’aquesta com l’afecció en un apart del tram. De fet, estos problemes són els que han impedit que, a hores d’ara, les obres estiguen en marxa dins dels polígon.

Arribar al casc urbà.

Per altra banda, l’Ajuntament està preparant una enquesta per als veïns per valorar l’interés en la instal·lació dins del casc urbà. No obstant, l’alcalde  ha acordat que els ramals principals arriben fins la perifèria del casc urbà per a que en cas de que no s’instal·le en un termini curt de temps, sí es puga fer en un futur.