XERESA MILLORA LES CONDICIONS DEL PR╔STEC A PROVE¤DORS.

Els bons resultats econòmics de l’Ajuntament possibiliten negociar  el préstec a proveïdors amb un fins els 2022 de 76.006€.

El Real Decret-llei 4/2012, de 24 de febrer, aprovat pel Govern d'Espanya  obligava als Ajuntaments de tot l'Estat a adoptar un mecanisme de finançament per al pagament als proveïdors alhora que obligava a l’aprovació de plans d'ajust sotmesos a valoració del Ministeri d'Hisenda i AAPP.
El mecanisme de finançament que ens imposava el ministre Montoro, consistia en concertar una operació d'endeutament a llarg termini amb unes condicions financeres que els regidors i alcaldes de Compromís vam considerar més que abusives.

Per una banda, un tipus d’interès fixe al 5.939%, quan la banca espanyola havia obtés el capital a un 1% del Banc Central Europeu. Per altra banda, els Ajuntaments no tenien la possibilitat legal de negociar altres condicions i, fins i tot, se'ns imposava des del Ministeri el banc a més del període de pagament de 10 anys amb 2 anys de carència d’interessos.

Dos anys després d'esta sagnia d'interessos des dels Ajuntaments en benefici de la banca se'ns ha permés recuperar als Ajuntaments un poc de la llibertat econòmica segrestada pel govern del PP. A partir del R.D Llei 8/2014, de 4 de juliol, les entitats locals han pogut refinançar aquell préstec imposat. El resultats pressupostaris dels darrers dos anys han sigut claus per poder millorar les condicions.

Molts Ajuntaments han renegociat amb l’entitat financera que millor condicions ofereix a cada Ajuntament. Tot i això, el govern continua imposant alguns condicionants com la data límit d'amortització que es manté en l’any 2022 o que no es contemple com a garantia la participació en els tributs de l’Estat, és a dir la transferència anual que cada Ajuntament rep de l'Estat i que en els darrers anys ha minvat notablement.

Per part de l'Ajuntament de Xeresa s'ha demanat oferta a la pràctica totalitat d'entitats financeres i ahir, la comissió d'hisenda integrada per tots els grups municipals va informar a favor de la proposta del Banc de Crèdit Local del BBVA, proposta que va ratificar el plenari posteriorment amb els vots favorables del grup de Compromís i les abstencions del PP i PSOE.

El canvi d'entitat i condicions en el préstec suposarà per a Xeresa canviar les condicions d'aquell primer préstec del 5.939% a un interès variable amb referència de l’euribor trimestral més un diferencial de 1,25 punts. El que suposarà des del 2015 fins el venciment, un estalvi de 76.006€ tal com es va informar per la interventora municipal.

L'estalvi anual previst per a un Ajuntament com Xeresa ascendirà a 11.011 €. Aquestes xifres donen una idea de com el primer decret de Montoro va servir per engreixar la banca amb diners públics dels Ajuntaments