Xeresa subvenciona els mosqueros per a la mosca

L’Ajuntament ha comprat els mosqueros a baix preu i ha subvencionat un 50% del cost.

Els llauradors de Xeresa estan adquirint des de hui fins a 4 mosqueros per fanecada a un cost del 25% del cost del mercat. En assabentar-se que el tractament per a la mosca de la fruita a base de malathion que donava la Conselleria d’Agricultura anava a eliminar-se, el regidor d’agricultura Tomàs Daviu va iniciar les gestions este hivern i apostar pel sistema de trampes conegudes com “mosqueros” . Des de l’Ajuntament de Xeresa s’han comprat els mosqueros necessaris per tot el terme municpal a raó de 4 per fanecada. La compra agrupada ha permés a l’Ajuntament negociar el preu, aconseguint un 50% de descompte del preu de mercat, a més l’Ajuntament contribueix subvencionant a fons perdut la meitat del cost. D’esta manera els llauradors de Xeresa obtindran cada mosquero per 1 euro quan el preu de mercat oscil·la al voltant de 4 euros. La Conselleria aporta gratuïtament el material atraient per a estes trampes gratuïtament que també es reparteix la Conselleria d’Agricultura.

Fa dos mesos l’Ajuntament va organitzar una reunió informativa per explicar este sistema nou i hui s’han començat a repartir en l’Ajuntament. Des de la regidoria d’agricultura s’ha valorat com a molt positiva la reacció de la gent del camp, tant pel canvi com per la gestió feta des de l’Ajuntament per abaratir els costos.

L’eficàcia del material verinós que fins ara s’havia repartit ha estat sempre molt qüestionada pels llauradors mentre que el sistema de trampa actual és conegut per aplicar-lo en arbres frutals i gaudeix de bona acceptació per la comoditat ( una vegada instal·lat no cal repetir tractaments ) , eficàcia i per ser 100% ecològic.