XERESA APROVA EL PRESSUPOST DEL 2009 REDUINT L’ENDEUTAMENT.

Ahir va ser aprovat el pressupost municipal del 2009 amb els vots favorables dels 6 regidors del BLOC, l’abstenció de 2 del PP i el vot en contra de Salvador Naya i Pablo Piera. El pressupost preveu una augment en el capítol VI d’inversions del 10% del recursos ordinaris a un 25% respecte als ingressos del 2009, mitjançant subvencions i continua controlant les despeses corrents.

El regidor d’Hisenda Josep Garcia, qui va explicar el pressupost va remarcar que tot i les sentències judicials que han obligat a un reconeixement de deute de 473.699,26 € de les obres del poliesportiu, més altres dos referents a les obres del polígon industrial de la Pelleria que han obligat al consistori a pagar 76.698 € a una entitat financera i 60.000 € a l’empresa constructora, l’endeutament ha pogut controlar-se, fins i tot reduir-se. Del 96% dels recursos ordinari de juliol del 2007 quan començaren la legislatura al 78% actual. Cal considerar que en iniciar la legislatura el nou govern municipal es va vore obligat a fer un préstec per a pagar dins la legislatura actual de 154.000 € per poder quadrar les despeses corrents amb els ingressos corrents i que en el 2008 i en el 2009 esta situació ja no es produeix.

La reducció de l’endeutament ha permés un operació de crèdit per afrontar part del pagament fraccionat del poliesportiu.

El govern municipal valora positivament el fet que durant l’any 2008, hagen obtingut subvencions d’obres i instal·lacions no previstes inicialment als pressupost del 2008 però així i tot han sigut capaços de disposar de la part corresponent per executar-les sense recórrer a l’endeutament: el centre mèdic, l’electrificació del carrer Alacant i adjacents, la renovació de l’enllumenat públic són alguns exemples. A més s’han pogut afrontar inversions amb capital 100% municipal al cementeri com la construcció de nitxos, arranjament de jardins, la Servana i inversions en mobiliari que sumen 198.000 €.

Per altra banda hem aconseguit més subvencions al 100% en programes per a persones aturades que les que havíem tingut fins ara.