Xeresa augmenta el reciclatge per evitar una apujada de la basura.

En els darrers dos anys, l’Ajuntament de Xeresa ha fet una gestió encaminada a reduir el cost de la recollida de fem del municipi mitjançant el foment de la recollida selectiva. El nombre de contenidors de cartró, vidre i envasos lleugers s’ha incrementat un 150%; s’ha ampliat el servici signant convenis amb diverses entitats encarregades del reciclatge gratuït de piles; perilles i tubs fluorescents; oli de cuina i envasos fitosanitaris. A més, a principi de l'estiu del 2009 es va fer la segona  campanya informativa, repartint un tríptic per les cases del municipi.

Cal tenir en compte que la recollida selectiva és gratuïta, per tant, tots el kilograms de residus que van a estos contenidors en lloc d’anar al de basura orgànica representen un estalvi en el servici.

La taxa de fem depén en gran mesura del cànon que es paga a la Diputació i que anualment es revisa i de la quantia de kg que s'han de transportar. Per tant l'única forma de controlar el cost és mitjançant la separació prèvia dels residus per reciclar.

Els resultats d'esta política municipal s'han vist de forma molt especial en la recollida d'envasos lleugers que presenta en percentatge el major augment de 2007 a 2008 ( 14,71% )  i que es preveu un augemnt per al 2009 molt més significatiu. Des del govern municipal s’interpreta que hi ha molts desperdicis que poden destinar-se al contenidor groc i que la falta d'informaciò al ciutadà feia que acabaren al contenidor de fem orgànic. Per latra banda l'agrupació dels contenidors en Zones d'Aportació i la reubicació d'estos feta a principis de legislatura també han contribuï de forma positiva

 

Tot i la gestió feta, els números de la basura no quadren i els càlcul de l’Ajuntament indiquen que a l'Ajuntament li costen un 40% més del que preveu en ingressos a través de la taxa municipal.

Tot i això el govern municipal, atenent a la situació econòmica actual de les famílies, ha descartat l'augment de la taxa tal i com aconsellaven els servicis jurídics i seguirà  apostant pel reciclatge.

Al plenari de dimecres passat, l’alcalde, Tomàs Ferrandis, va informar que no hi haurà pujada de la taxa tot i que el servici deficitari. Ferrandis va criticar l'anterior equip de govern que “cobrava una taxa per un servici inexistent de guarderia rural”. De fet, fins l’entrada del nou govern municipal, esta taxa, guarderia rural- va estar pagant-se a raó de 12 € per fanecada amb l’única oposició del BLOC.

L'alcade explica en el plenari la gestió feta per minimitzar el cost de la basura.

 

 

En els darrers dos anys, l’Ajuntament de Xeresa ha fet una gestió encaminada a reduir el cost de la recollida de fem del municipi mitjançant el foment de la recollida selectiva. El nombre de contenidors de cartró, vidre i envasos lleugers s’ha incrementat un 150%; s’ha ampliat el servici signant convenis amb diverses entitats encarregades del reciclatge gratuït de piles; perilles i tubs fluorescents; oli de cuina i envasos fitosanitaris. A més, a principi de l'estiu del 2009 es va fer la segona  campanya informativa, repartint un tríptic per les cases del municipi.

Cal tenir en compte que la recollida selectiva és gratuïta, per tant, tots el kilograms de residus que van a estos contenidors en lloc d’anar al de basura orgànica representen un estalvi en el servici.

La taxa de fem depén en gran mesura del cànon que es paga a la Diputació i que anualment es revisa i de la quantia de kg que s'han de transportar. Per tant l'única forma de controlar el cost és mitjançant la separació prèvia dels residus per reciclar.

Els resultats d'esta política municipal s'han vist de forma molt especial en la recollida d'envasos lleugers que presenta en percentatge el major augment de 2007 a 2008 ( 14,71% )  i que es preveu un augemnt per al 2009 molt més significatiu. Des del govern municipal s’interpreta que hi ha molts desperdicis que poden destinar-se al contenidor groc i que la falta d'informaciò al ciutadà feia que acabaren al contenidor de fem orgànic. Per latra banda l'agrupació dels contenidors en Zones d'Aportació i la reubicació d'estos feta a principis de legislatura també han contribuï de forma positiva

Tot i la gestió feta, els números de la basura no quadren i els càlcul de l’Ajuntament indiquen que a l'Ajuntament li costen un 40% més del que preveu en ingressos a través de la taxa municipal.

Tot i això el govern municipal, atenent a la situació econòmica actual de les famílies, ha descartat l'augment de la taxa tal i com aconsellaven els servicis jurídics i seguirà  apostant pel reciclatge.

Al plenari de dimecres passat, l’alcalde, Tomàs Ferrandis, va informar que no hi haurà pujada de la taxa tot i que el servici deficitari. Ferrandis va criticar l'anterior equip de govern que “cobrava una taxa per un servici inexistent de guarderia rural”. De fet, fins l’entrada del nou govern municipal, esta taxa, guarderia rural- va estar pagant-se a raó de 12 € per fanecada amb l’única oposició del BLOC.