Vist i plau a l'eliminació de la línia d'alta tensió antiga.

La supressió de l’antiga línia elèctrica de 132kV que discorre paral·lela a la N332 i A38 pel terme de Xeresa des de Tavernes de la Valldigna fins Gandia ha sigut una reivindicació permanent de l’alcaldia de Xeresa en estos dos últims anys.  

En 2010 a petició de l’alcalde de Xeresa, el diputat Enric Morera,  va dur esta reivindicació a les Corts Valencianes. El Grup Parlamentari de Compromís va exposar que amb la LAT Castelló de la Ribera-Gandia, la Conselleria havia creat un nou corredor elèctric i que no tenia sentit mantenir la vella LAT i va demanar que la Conselleria d’Indústria la supressió. També l’alcalde de Xeresa es va entrevistar amb el Director General de l’Energia, Antonio Cejalvo, per demanar el mateix.

Posteriorment, Iberdrola va presentar un projecte de repotenciació de la nova LAT i l’Ajuntament de Xeresa es va oposar condicionant-lo, precisament,  al desmantellament de la línia antiga en desús.

A finals de la legislatura passada, Iberdrola Distribución SAU va presentar el  projecte de desballestament de la línia antiga.

En aquella ocasió, l’alcalde de Xeresa es va tornar a reunir amb el Director General de l’Energia per demanar-li una concreció en les dates per a l’obra i este va informar que abans de final d’any s’autoritzaria el projecte de desmantellament.

En estos moments la Direcció General de l’Energia ha autoritzat el projecte de desmantellament argumentant precisament que amb la construcció i posterior repotenciació de la LAT Castelló de la Ribera-Gandia esta línia en desús es innecessària arguments que no havia tingut en consideració mai i que s’esgrimien des de l’alcaldia de Xeresa.

El projecte contempla el desmantellament de cinc torres dins del terme de Xeresa, dos en els terme de Xeraco , tres en Gandia i sis en el terme de Tavernes. Este projecte s’executarà en dos fases; en la primera es desmuntaran els cables i en una segona els postes. El total del pressupost apuja a un import de 360.917 €.

És vertaderament deplorable que la Conselleria d’Indústria autoritze la creació de noves LAT creant servidumbres noves i no les condicione al desballestament de velles que queden en desús.