Reunió informativa sobre plans d'ocupació.

El passat dia 9 d'agost es va fer una reunió informativa a l'Ajuntament sobre els plans d'ajuda a l'ocupació ENCORP, PAMER i CCLL ( Paro agrícola ) . En la reunió l'alcalde va insistir als assistents que l'Ajuntametn estava al seu servici i els va animar a que "demanaren informació a l'AEDL, consultaren el tauler d'anuncis i preguntaren".

L'AEDL va exposar tota la normativa que regula la selecció de personal per a estos programes i es va repartir c+opies de les ordres de Conselleria i Ministeri.

També es van parlar dels projectes futurs.